Thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục

Kinh doanh trường mầm non tư thục ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn bởi nhu cầu thị trường lớn. Luatvn hướng dẫn chi tiết thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục trong bài tư vấn dưới đây. 

Luatvn tư vấn giải pháp thành lập trường mầm non nhanh chóng, Hotline: 076 338 7788

Thủ tục hành chính về thành lập của trường mầm non tư thục 

Điều kiện thành lập 

 • Cơ sở giáo dục mầm non có đề án thành lập trường phù hợp với mạng lưới giáo dục đã được phê duyệt của khu vực và quy hoạch chung của nhà nước.
 • Trong đề án thành lập trường mầm non tư thục có quy định rõ mục tiêu thành lập, nhiệm vụ và chương trình giáo dục dự án, các yếu tố về cơ sở vật chất như đất đai, địa điểm, mô hình xây dựng dự kiến, các yếu tố về bộ máy hoạt động, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường. 
Thủ tục hành chính về thành lập của trường mầm non tư thục
Thủ tục hành chính về thành lập của trường mầm non tư thục

Thủ tục hành chính thành lập 

– Để thành lập trường mầm non tư thục, cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ bao gồm: 

 • Tờ trình xin cấp phép thành lập trường mầm non, trình bày mục tiêu, sự cần thiết phải thành lập trường mầm non tư thục.
 • Đề án thành lập nhà trường chi tiết bao gồm tên trường, địa điểm dự kiến, quy mô xây dựng dự kiến, cơ cấu bộ máy hoạt động, định hướng phát triển ở hiện tại và tương lai. 
 • Có văn bản pháp lý về thủ tục thuê đất đai, nhà cửa để thành lập trường thành mầm non với thời hạn thuê dự kiến tối thiểu 5 năm. 
 • Bản thảo về kế hoạch xây dựng trường, bao gồm thiết kế sơ bộ các khu vực, số tầng dự kiến sẽ xây, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

– Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến UBND cấp huyện nơi trường đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thành lập trường mầm non tư thục, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì UBND cấp Huyện sẽ gửi thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định và khảo sát thực tế các điều kiện thành lập. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, UBND sẽ gửi thông báo cho cá nhân, tổ chức để bổ sung cho hồ sơ hợp lệ. 

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, khảo sát thực tế  của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu trường mầm non tư thục đó đáp ứng đủ các điều kiện để thành lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Chủ tịch UBND cấp Huyện sẽ ra quyết định cho phép thành lập. Nếu không đáp ứng được các điều kiện nêu trên sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không được cấp phép thành lập. 

Thủ tục hành chính về hoạt động của trường mầm non tư thục 

Theo Khoản 5 Điều 1 TT 44/2010/TT-BGDĐT, quy định về thủ tục hành chính về hoạt động của trường mầm non, nhóm trẻ như sau:

Thủ tục hành chính về hoạt động của trường mầm non tư thục
Thủ tục hành chính về hoạt động của trường mầm non tư thục

Chuẩn bị hồ sơ 

 • Bảo sao có chứng thực về Quyết định thành lập trường mầm non tư thục do Chủ tịch UBND cấp Huyện cấp.
 • Tờ trình đề nghị được cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục. 
 • Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai thành lập trường mầm non, bao gồm những công việc đã hoàn thành, những công việc đang trong quá trình thực hiện
 • Tổng hợp danh sách đội ngũ giáo viên, yêu cầu ghi rõ trình độ chuyên môn, hợp đồng lao động giữa nhà trường và giáo viên. 
 • Danh sách đội ngũ lãnh đạo, điều hành của nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng các phòng ban, trong đó ghi đó trình độ chuyên môn và có hợp đồng lao động giữa nhà trường và đội ngũ quản lý. 
 • Chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non, các tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động giáo dục mầm non
 • Danh mục tổng hợp số lượng các phòng học, tiêu chuẩn của mỗi phòng gồm cơ sở vật chất và các thiết bị đáp ứng các điều kiện nuôi dưỡng, giáo dục mầm non. 
 • Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất là trụ sở trường mầm non tư thục với thời hạn tối thiểu 5 năm. 
 • Hệ thống quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính nội bộ của trường mầm non. 

Trình tự cho phép hoạt động của trường mầm non tư thục 

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục mầm non. 
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định sẽ có thông báo để trường bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã đầy đủ sẽ có thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non tư thục. 
 • Trong vòng 20 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định thực tế. 
 • Nếu trường mầm non đáp ứng được đầy đủ những điều kiện hoạt động thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu trường mầm non chưa đủ điều kiện sẽ có thông báo và nêu rõ lý do.  

Trên đây là thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục. Quý khách hàng có mong muốn thành lập trường mầm non tư thục hãy liên hệ Luatvn theo hotline 076 338 7788 để được tư vấn và hỗ trợ về pháp lý. 

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thuê đất mở trường mầm non tư thục