Sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ là hoạt động do chủ thể đứng đầu, chủ sở hữu cơ sở mầm non đó thực hiện. Việc thực hiện sáp nhập phải tuân thủ đúng trình tự theo quy định của luật. Do đó, Quý bạn là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu chuyển đổi quy mô trường mẫu giáo, trường mầm non, hay nhà trẻ bằng phương pháp nêu trên thì cần phải lưu ý và nắm bắt rõ quy định về vấn đề này. Dưới đây, Luatvn.vn giới thiệu đến Quý bạn đọc những quy định liên quan đến việc sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Mời Quý bạn cùng tìm hiểu.

Quý khách còn chưa nắm được quy định điều kiện về sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hay điều kiện để thành lập mới trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Sáp nhập trường mầm non
Sáp nhập trường mầm non
  1. Cơ sở pháp lý:
  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP.
  • Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

2. Nội dung chính:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1. Khoản này được bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Hồ sơ gồm:

a) Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

b) Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

3. Trình tự thực hiện:

a)Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.”

Sáp nhập trường mầm non
Sáp nhập trường mầm non

Theo đó:

  1. Chủ thể có thẩm quyền ra quyết định sáp nhập:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là người có thẩm quyền ra quyết định.

  1. Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị:

Hồ sơ gồm:

– Đề án sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

– Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

  1. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập);

+ Tổ chức, cá nhân (nếu là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục)

Những chủ thể nêu trên gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định điều kiện về sáp nhập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hay điều kiện để thành lập mới trường mầm non. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới trường mầm non nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.