Quy đinh, thành lập trường trung học tư thục

Như chúng ta đã biết, Giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người, giúp con người phát triển cả về trí thức, kỹ năng. Giáo dục không chỉ giúp tạo ra một con người mà còn góp phần đổi mới xã hội thông qua những hoạt động, suy nghĩ của các cá nhân trong đó. Đồng thời, dân số ngày càng gia tăng, nhu cầu của các phụ huynh cho con em học tập ngày càng nhiều. Do đó, ngoài việc các trường công của Nhà nước chủ trì, Nhà nước cũng cho phép các cá nhân, pháp nhân có nguyện vọng thành lập trường tư thục. Theo đó, thông qua các quy định pháp luật, Nhà nước có những quy định riêng cho việc thành lập trường tư. Liệu các bạn đã biết quy định của pháp luật về thành lập trường tư thục đầy đủ hay chưa? Hãy cùng Luật VN tìm hiểu về vấn đề này.

Quý khách còn chưa nắm được quy định, thủ tục thành lập trường hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011.
 • Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017.
 1. Đối tượng được thành lập:

Bao gồm tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập trường tư thục. Theo đó các tổ chức, cá nhân mong muốn thành lập thì các tổ chức, cá nhân phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có chức năng kinh doanh.

Lưu ý: Đối tượng thành lập phải có ngành nghề chức năng kinh doanh tương ứng với hoạt động giáo dục mà mình triển khai.

 • Quy định về điều kiện thành lập trường trung học tư thục:
 • Thứ nhất, đối tượng được thành lập có quyền thành lập trường trung học tư thục nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 25 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

“Điều 25. Điều kiện thành lập trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) công lập; cho phép thành lập trường trung học tư thục:

 1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường”.

Ngoài ra, đối tượng được thành lập còn phải đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT.

Điều 9. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:

 Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học:

– Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.”

 1. Hồ sơ để thành lập trường trung học tư thục:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ -CP được sửa đổi bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

 • Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học là:

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

 • Thẩm quyền cho phép thành lập:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông).

Do đó, chủ thể (người) có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trường đặt cơ sở.

 1. Thủ tục thực hiện:

Quy định tại Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ -CP được sửa đổi bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về quy trình thực hiện như sau:

Sau khi hoàn thành hồ sơ, các đối tượng được thành lập (tổ chức, cá nhân) thành lập trường trung học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như đã nêu trên đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến người có thẩm quyền; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường trung học không được cho phép hoạt động giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo người có thẩm quyền quyết định hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Thông tin chi tiết thủ tục tham khảo thêm.

Quý khách còn chưa nắm được quy định, thủ tục thành lập trường hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Hình ảnh trường trung học tư thục