Quy định mới nhất về mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Tại Nghị định Số: 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định mới nhất về mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo. Nghị định mới này có thay đổi những gì so với quy định trước đây, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luatvn để cập nhật những thông tin mới nhất. 

Luatvn tư vấn giải pháp thành lập trường mầm non nhanh chóng, tiết kiệm, Hotline: 076 338 7788 

Điều kiện trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa 

Trẻ em mầm non đảm bảo một trong những điều kiện dưới đây sẽ được hỗ trợ ăn trưa: 

  1. Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn, khu vực đặc biệt có khăn hay dân tộc thiểu số. 
  2. Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng và thuộc đối tượng được xã hội bảo trợ. 
  3. Trẻ em trong gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. 
Điều kiện trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa
Điều kiện trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Nội dung và thời gian hỗ trợ ăn trưa 

Trẻ em thuộc một trong những điều kiện nêu trên được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Thời gian hỗ trợ ăn trưa được tính theo số tháng trẻ em đi học mầm non thực tế, tuy nhiên không được vượt quá 9 tháng/năm

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non

1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

a) Trẻ em thuộc diện điều kiện 1 nêu trên cần chuẩn bị:

  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em;
  • Nếu sổ hộ khẩu bị thất lạc cần có giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú. 

b) Trẻ em thuộc diện điều kiện 2 nêu trên cần chuẩn bị:

  • Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  • Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.
  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.

c) Trẻ em thuộc diện điều kiện 2 nêu trên cần nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp.

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non
Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non

2. Thủ tục và thời gian

a) Theo như quy định, các trường mầm non sẽ thông báo và hướng dẫn về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ vào tháng 8 hằng năm để các gia đình chuẩn bị hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, gia đình nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ sở giáo dục mà trẻ đang theo học. Riêng với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ phải nộp bổ sung giấy chứng thực hộ nghèo hoặc cận nghèo. 

c) Sau khi nhận được hồ sơ, các cơ sở giáo dục mầm non kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và đúng quy định sẽ thông báo lại cho gia đình để bổ sung thêm. Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, cơ sở giáo dục mầm non sẽ gửi giấy tiếp nhận cho gia đình. 

d) Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách những trẻ em được hỗ trợ ăn trưa theo quy định và gửi về Phòng giáo dục và đào tạo. 

e) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và đào tạo thẩm định hồ sơ và tổng hợp danh sách những trẻ em được hỗ trợ ăn trưa gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt;

f) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ trình của phòng giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non; gửi sở tài chính, sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, thẩm định;

g) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo của UBND cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thẩm định, tổng hợp kinh phí, lập dự toán ngân sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; đồng thời gửi báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Sau khi được phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo đủ điều kiện hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện chi hỗ trợ. Nếu có khiếu nại về kết quả trẻ em được hỗ trợ, cơ sở giáo dục mầm non gửi cơ quan có thẩm quyền trong vòng 10 ngày làm việc từ khi có kết quả. 

Trên đây là những quy định mới nhất về mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non theo Nghị định Số: 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Quý khách hàng cần tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 076 338 7788 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Xem thêm: Điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục