Quy định điều kiện thành lập đối với trường mầm non tư thục mới nhất theo pháp luật Việt Nam

Trường mầm non là hệ thống chương trình giáo dục dành cho trẻ mầm non, là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ nói riêng và là nơi khởi nguồn của nền tảng tri thức cho mỗi con người chúng ta nói chung. Cùng với sự phát triển của xã hội, vấn đề học vấn được Nhà nước rất chú trọng và phát triển. Do đó, Nhà nước đã đề ra những chủ trương, chính sách liên quan nhằm phát triển trí tuệ Việt đó là thành lập, mở rộng trường học, đặc biệt là trường mầm non. Với chính sách mở rộng trường mầm non, Nhà nước cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường mầm non, đóng góp một phần công ích cho xã hội. Vậy, quy định về điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, các bạn đã hiểu rõ, hiểu đúng quy trình chưa. Hãy cùng Luat.vn tìm hiểu vấn đề này theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được quy định, thủ tục thành lập trường hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Thành lập trường mầm non

1. Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành điều lệ trường mầm non
  • Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ trường mầm non, ban hành kèm quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐ​T

2. Đối tượng thành lập:

Bao gồm tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập trường tư thục. Các tổ chức, cá nhân mong muốn thành lập phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có chức năng kinh doanh và có đăng ký ngành nghề chức năng kinh doanh tương ứng với hoạt động giáo dục mầm non.

  • Điều kiện thành lập trường, điều kiện cho phép hoạt động:

Theo quy định tại Điều 8 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT như sau:

  • Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục

Nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

3. Thẩm quyền cho phép thành lập trường:

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT như sau:

Thẩm quyền cho phép thành lập:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Trường mầm non

  1. Hồ sơ cần thiết chuẩn bị và trình tự thực hiện:

Theo quy định tại Điều 10 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT như sau:

       2. Hồ sơ cần thiết chuẩn bị:

Hồ sơ và trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ được quy định như sau:

– Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

– Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

– Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.”

       3. Trình tự thực hiện:

Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục lập hồ sơ theo quy định như trên gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thành lập trường mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới điều kiện thành lập theo quy định pháp luật mới nhất về thành lập trường mầm non. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập trường mầm non nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.