Những lưu ý tránh trường hợp đình chỉ hoạt động nhóm trẻ

Trong xã hội ngày càng hiện đại hóa, Nền giáo dục ngày càng phát triển, đặc biệt là giáo dục mầm non. Đi đôi với sự phát triển là những bất cập trong đó có hoạt động đình chỉ giáo duc của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Quý bạn đọc cần nên biết về những điều kiện có thể làm ảnh hưởng và hậu quả bắt buộc là phải đình chỉ hoạt động. Luatvn.vn giới thiệu đến Quý bạn đọc những quy định về đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được quy định điều kiện về đình chỉ nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập hay điều kiện để thành lập mới nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Đình chỉ nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập
Đình chỉ nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập
  1. Cơ sở pháp lý:
  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

2. Đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

  1. Thứ nhất, về Điều kiện:

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

–  Không bảo đảm một trong các điều kiện thành lập quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP

– Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành.

  1. Thứ hai, Về Chủ thể có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

  1. Thứ ba, về Trình tự thực hiện:

Giai đoạn 1:

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế. Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, biện pháp khắc phục và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giai đoạn 2: Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu tổ chức, cá nhân đã khắc phục được các vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3. Quy định về điều kiện đề nghị hoạt động giáo dục trở lại:

  1. Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại gồm:

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

– Biên bản kiểm tra.

  1. Trình tự cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện như sau:

Chủ thể có thẩm quyền cho phép hoạt động lại là Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định điều kiện về đình chỉ nhóm trẻ tư thục, lớp mẫu giáo độc lập hay điều kiện để thành lập mới nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quý bạn đang có nhu cầu sáp nhập, thành lập mới nhóm trẻ nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.