Cơ cấu tổ chức hoạt động đối với trường mầm non tư thục.

Trường mầm non tư thục là một trong những hình thức hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực giáo dục mầm non của các cá nhân, tổ chức tư. Những chủ thể này có sắn nguồn vốn, phương hướng và hoạt động quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, muốn phát triển chiến lược kinh doanh cần phải đi đôi với việc áp dụng pháp luật phù hợp, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới sáng lập, họ cần thực hiện những quy trình như thế nào để kinh doanh lĩnh vực này một cách hiệu quả. Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được cơ cấu tổ chức cũng như quy trình thành lập mới trường mầm non tư thục. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Trường mầm non tư thục
Trường mầm non tư thục
 1. Cơ sở pháp lý:
 • Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường mầm non.
 • Thông tư 13/2015/TT- BGDDT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục.

2. Cơ cấu tổ chức trường mầm non tư thục:

Căn cứ tại Điều 6 Thông tư 13/2015/TT- BGDDT quy định về cơ cấu tổ chức nhà trường, nhà trẻ tư thục như sau:

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

  1. Hội đồng quản trị (nếu có).
  2. Ban kiểm soát.
  3. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.
  4. Tổ chuyên môn.
  5. Tổ văn phòng.
  6. Tổ chức đoàn thể.
  7. Các nhóm, lớp.

Theo đó, Nhà trường, nhà trẻ tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Nhà trường, nhà trẻ tư thục do 1 thành viên góp vốn đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và kinh phí hoạt động của trường thì không có Hội đồng quản trị.

Trường mầm non tư thục
Trường mầm non tư thục

3. Chức vụ quản lý:

Hiệu trưởng là người đứng đầu và phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 05 năm.

Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với trên 50% số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định nêu trên, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 • Tổ chức triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, hoạt động chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường, nhà trẻ theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường, nhà trẻ.
 • Dự kiến phương án tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của nhà trường, nhà trẻ trình Hội đồng quản trị phê duyệt; là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng tuyển dụng giáo viên; phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.
 • Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của nhà trường, nhà trẻ; báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.
 • Bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong nhà trường, nhà trẻ.
 • Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên) nhưng không có quyền biểu quyết; có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng thành viên góp vốn về các hoạt động chăm sóc, giáo dục của trường; có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.
 • Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Ngoài ra, trong trường hợp trường mầm non tư thục tổ chức theo cơ cấu có Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Hiệu trưởng nhà trường nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới cơ cấu tổ chức và điều kiện hoạt động trường mầm non tư thục theo quy định pháp luật mới nhất. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập trường mầm non nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788;

Địa chỉ miền Nam: 18 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;

Phone: 077.873.8886;

E-mail: luatvn.vn02@gmail.com;

Địa chỉ miền bắc: Tòa nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.;

Phone: 077.873.8886;

E-mail: luatvn.vn02@gmail.com;

Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 17:30.